2020. január 21. kedd
Ágnes
A Nap kel 07:25-kor,
nyugszik 16:36-kor.

Holnap
Vince, Artúr
napja lesz.

  Darányi Ignác logo  LEADER logo umvp-logo unios-zaszlo

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap:a vidéki területekbe beruházó Európa

Cikkmegtekintések találatai
423588

Oldalainkat 20 vendég és 0 tag böngészi

  • Hirdetés

Jelenleg az értékkel bíró helyi és térségi rendezvényekre van lehetőség 2019. II. negyedévben pályázni, itt 3 havonta van értékelési szakaszzárás: 2019.06.30., 2019.09.30. és 2019.12.31. Egyesületünknél ez két fordulós elbírálással történik. Első körben a Projekt Adatlapot kell hozni és aki megkapja a HBB támogató nyilatkozatát, az véglegesítheti a támogatási kérelmet a központi elektronikus felületen.

Milyen feltétel esetén kerül kiállításra a támogató nyilatkozat?

Az a Projekt Adatlapot benyújtó kaphat HBB támogató nyilatkozatot, aki a HFS-ben és a helyi támogatási felhívásban megfogalmazott alapjogosultsági előírásokon felül az itt előírt négy kritérium közül legalább háromnak megfelel.

Általánosan, valamennyi intézkedésre, felhívásra vonatkozó kritérium (vagy ebből mind a három, vagy ebből legalább kettőnek meg kell felelni):

1. Az építési beruházás és eszközbeszerzés, rendezvény esetén a rendezvénnyel kapcsolatos támogatható költségek együttes értékének legalább 50%-a a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozástól kerül beszerzésre

2. A pályázó vagy képviselője, munkavállalója részt vett a HFS elkészítésében projektgyűjtő adatlap, kérdőív beküldésével, fejlesztési elképzelés személyes vagy telefonos egyeztetésével, műhelymunkán való részvétellel, vagy részt vett a 2015.09.29. napjától a kérelem benyújtásáig megtartásra került Fórumon

3. A pályázó, képviselője vagy munkavállalója vállalja, hogy évente legalább egy alkalommal részt vesz az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, vagy a támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termékének bemutatásával, értékesítésével

Intézkedésenként további (4.) kritérium (ha az általánosból csak kettőnek felel meg, akkor ez szükséges):

5. Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása

4. Az előírtnál legalább eggyel több LEADER térségben készült helyi termék bemutatására és értékesítésére biztosít lehetőséget.

Legkésőbb a Projekt Adatlappal együtt - az önkormányzat által rendezésre kerülő helyi rendezvény kivételével - meg kell küldeni a Helyi Termék / Helyi Szolgáltatás Adatlapot is.

Ütemterv HBB elé kerülő Projekt Adatlapokhoz

Projekt Adatlap benyújtás határideje

HBB ülés várható időpontja

2019. április 23. (kedd)

16,00 óra személyesen, vagy tértivevényes levélként postai bélyegző

2019. április 29-30. között

2019. május 22. (szerda)

16,00 óra személyesen, vagy tértivevényes levélként postai bélyegző

2019. május 27-30. között

2019. június 19. (szerda)

16,00 óra személyesen, vagy tértivevényes levélként postai bélyegző

2019. június 24-26. között

 

A rendezvényekkel kapcsolatos további Projekt Adatlap benyújtási határidők és HBB ülések a későbbiek során kerülnek meghatározásra.

A LEADER támogatási kérelmekre vonatkozó Általános Útmutató letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról ide kattintva.

A támogatási felhívások hivatalos változat a Magyar Államkincstár honlapján érhető el ide kattintva. Itt vagy az Egyesület nevét kell kiválasztani, vagy a fejlesztéssel érintett települést. Az Államkincstár honlapjáról letöltött anyagok ebből a cikkből is letölthetők az alábbiak szerint:

     
Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása Felhívás szövege Mellékletek

A Projekt Adatlap elbírálásával kapcsolatos HBB eljárásrend letölthető innen (függelékként tartalmazza az IH által jóváhagyott HBB eljárásrendet is).

Az Irányító Hatóság által jóváhagyott Helyi Fejlesztési Stratégia letölthető ide kattintva.

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztató: https://smbleader.hu/hfs-modul/251-leader-tamogatasi-benyujtoi-felulet.html