2021. május 15. szombat
Zsófia, Szonja
A Nap kel 05:10-kor,
nyugszik 20:21-kor.

Holnap
Mózes, Botond
napja lesz.

  Darányi Ignác logo  LEADER logo umvp-logo unios-zaszlo

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap:a vidéki területekbe beruházó Európa

Cikkmegtekintések találatai
525557

Oldalainkat 45 vendég és 0 tag böngészi

  • Hirdetés

Támogatott neve: Somlótája Vadásztársaság

A projekt címe: Erdészeti és vadászati kiállítás létrehozása Nagyalásony településen

Támogatási felhívás címe: Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása

A projekt megvalósításának kezdete: 2020. március 1.

A projekt megvalósításának záró időpontja: 2020. november 30.

A támogatásból felhasznált összeg: 4.676.660 Ft

 A projekt céljának és eredményének bemutatása (szöveges leírás a fejlesztésről, rendezvényről):

A fejlesztés célja a növény- és állatpreparátumokat felvonultató diorárnakiállítás létrehozása, ennek segítségével a környék élővilágának a bemutatása, különböző előadások és oktatások tartása a térségi iskolás és óvodás csoportjai, illetve az egyéb ide látogató csoportok részére. A Vadásztársaság kiemelt célja továbbá a hagyomány, a kultúra, a természeti-, és a történelmi értékek megőrzésének előmozdítása. A vadászattal összefüggő, a vadászati kultúra és a nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése, oktatási, szemléletformálási tevékenység végzése. Ezen utóbbi cél szellemében a Vadásztársaság Nagyalásony, Ötvöspuszta 027/2. hrsz. alatt fekvő Vadászháza emeleti szintjén erdészeti és vadászati kiállítást hozott létre, amelyben a térségre jellemző növény- és állatvilágot, illetve a vadászmesterséget tudja bemutatni preparátumok és egyéb szemléletformáló eszközök (fotók, tájékoztató táblák, interaktív játékok) segítségével. Ehhez kapcsolódóan a kiállítótérbe állatpreparátumok és informatikai eszközök kerültek beszerzésre. Az állatpreparátumok célja a vadállomány bemutatása, az informatikai eszközök (számítógép, projektor, nyomtató, vetítővászon) pedig főként filmvetítésre és játékos feladatok elkészítésére alkalmasak.

 

Rendezvényen részt vevők száma: NR

 

További adatok, információk:

A kérelem benyújtását megelőző naptári évben a foglalkoztatottak átlaglétszáma

0

Beszámoló benyújtásakor a foglalkoztatottak létszáma

0

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termék bemutatásával, értékesítésével történő részvétel helye, időpontja, résztvevő neve

online fórum – 2020. november 18.

Vándor Csaba és Frank Máté

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban pénzben vagy természetben támogatott a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó intézményt, civil szervezetet, egyházat (támogatott neve, címe, támogatás összege vagy formája, dátum)

2019. június 1-jén Pápai Hittanosok (130 gyermek) vendégül látása az Ötvöspusztai vadászházban (a vendéglátásról az egyházi kiadvány is írt). 2020. évben a ………………………………. szervezet támogatása.

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban megvalósult együttműködés rövid bemutatása együttműködő partner nevének megjelölésével

Somlótája Vadásztársaság 2019. évben vendégül látott 130 hittanos gyermeket Nagyalásonyban, mely többek között a Somlói Művészetért Egyesület szervezésében került megtartásra. 2020. évben a kialakult vírushelyzet miatt egy kisebb létszámú csoportot láttunk vendégül a nyár során, szintén a Művészetért Egyesület szervezésében. 

Somlói Művészetért Egyesület 2020. novemberében részt vett a beszerzett preparátumok és technikai eszközök elhelyezésében, a helyiség berendezésében, a technikai eszközök beüzemelésében. 

Somlótája Vadásztársaság 2020. évben előadást tartott a Nagyalásonyban működő Általános Iskolában a gyermekek részére, melyet a Közalapítvány szervezett.

Nagyalásony Község Kultúrájáért, Kulturális Öröksége Megóvásáért Közalapítvány részt vett a LEADER pályázati támogatással beszerzett preparátumok elhelyezésében, a helyiség berendezésében.

Mivel a fejlesztés 2020. novemberében valósult meg, így a kialakult helyzetre tekintettel már nem tudtunk csoportokat fogadni a 2020-as évben a tárlat bemutatására, ami miatt a kiadványunk szétosztása is átcsúszik a 2021-es évre, a veszélyhelyzet megszűnése utánra.

Rövid Ellátási Láncnak tagja vagyok

NR

Munkahelyre felvett fiatalok száma

NR

Vállalkozóvá vált fiatalok száma

NR

Környezetében újonnan létrejött formális és informális közösség megnevezése, tevékenysége

NR

Funkciójában akadályozott személyek (fogyatékos) jelentős állapotjavulása

NR

 

A vállalt további feltételek teljesítésétnek leírása: A fejlesztés a komplex programmal fejlesztendő devecseri járásban valósult meg. A veszélyhelyzet megszűnését követően a pályázatban szereplő 5 szervezettel folyamatosan együttműködünk a fenntartási időszak végéig. A fenntartási időszakban évente legalább 3 előadást tartunk a térség iskolás és óvodás csoportjai számára.