Nyomtatás

Támogatott neve: Pápateszér Jövőjéért Alapítvány

A projekt címe: Fűnyíró gép beszerzése Pápateszér Jövőjéért Alapítványnál

Támogatási felhívás címe: Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása

A projekt megvalósításának kezdete: 2020. április 30.

A projekt megvalósításának záró időpontja: 2020. augusztus 31.

A támogatásból felhasznált összeg: 4.478.544 Ft

A projekt céljának és eredményének bemutatása (szöveges leírás a fejlesztésről, rendezvényről):

A pályázat keretében beszerzésre került AS Motor 940 SHERPA 4 WD XL fűnyírógéppel, hogy a településen lévő zöldterület karbantartását, parlagfű mentesítését, a megpályázott eszközzel el tudjuk végezni, így hozzájárulva településkép rendezettségéhez, amely elősegíti a településkép javítását, turisztikai vonzerejének növekedését. A fűnyírógéppel Pápateszér köztereinek, temetőjének, templom és parókia területének, az óvoda és iskola környékének, a hátrányos helyzetű személyek előtt, illetve a Pápateszéri és környező települések sportpályáinak rendszeres gondozása biztosítható. Építő hatással bír a civil szervezetek és lakosság közötti együttműködésben. Továbbá az AS Motor hótolóval a téli időszakban a hóeltakarítás biztosítható a lakosság biztonságos közlekedésének érdekében, sokoldalú felhasználhatósága nagy segítséget nyújt.

Marketing tevékenység keretében 100 db A/4 méretű „Z”-be hajtott szórólap és 50 db nyakpánt készült el.

Rendezvényen részt vevők száma: NR

További adatok, információk:

A kérelem benyújtását megelőző naptári évben a foglalkoztatottak átlaglétszáma

0

Beszámoló benyújtásakor a foglalkoztatottak létszáma

0

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termék bemutatásával, értékesítésével történő részvétel helye, időpontja, résztvevő neve

Az Alapítvány képviselője, Völfinger Béla 2019. december 9-én Ugodon vett részt az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon.

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban pénzben vagy természetben támogatott a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó intézményt, civil szervezetet, egyházat (támogatott neve, címe, támogatás összege vagy formája, dátum)

Az Alapítvány maga is folytat hátrányos helyzetű személyekkel kapcsolatos tevékenységet. Ennek keretében 2019. évben több alkalommal biztosított élet- és italt a különböző rendezvényeken a hátrányos helyzetű személyeknek, illetve 2020. évben több alkalommal végzett fűnyírást hátrányos helyzetű személyeknél.  

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban megvalósult együttműködés rövid bemutatása együttműködő partner nevének megjelölésével

Pápateszér Jövőjéért Alapítvány előzetes egyeztetés alapján biztosította

-        Pápateszér Római Katolikus Plébánia részére Pápateszér Római Katolikus Plébánia templom és plébánia és környékének karbantartásához az eszközt havonta egy alkalommal;

-        Zsörk Alapítvány részére Zsörk területén a zöldfelületek karbantartásához az eszközt 2020. szeptemberben;

-        Reflex Környezetvédő Egyesület részére a Pápateszér-Farkashegy zártkertek területén fekvő Ökológiai Központjának és Erdei Iskolájának a zöldfelületének karbantartásához az eszközt 2020. szeptemberben;

-        Koppánytető Sport és Kulturális Egyesület részére a pápateszéri lovaspark zöldfelületének karbantartásához az eszközt 2020. július hónapban;

-        2020. augusztus hónapban a Bakonyszentiváni Szabadidő- és Sportegyesület részére a bakonyszentiváni sportpálya zöldfelületének karbantartásához az eszközt.

 

Pápateszér Római Katolikus Plébánia segített felmérni azoknak a hátrányos helyzetűeknek az adatait, akiknél az Alapítványnak füvet kell nyírni.

A Zsörk Alapítvány képviselője részt vett az eszköz átvételénél a beüzemelésben és segíti az eszköz szükség szerinti karbantartását, illetve biztosított 2 alkalommal 1-1 főt az Alapítvány által végzett fűnyírásokhoz előzetes egyeztetés alapján.

Reflex Környezetvédő Egyesület segített felmérni azoknak a hátrányos helyzetűeknek az adatait, akiknél az alapítványnak füvet kell nyírni.

Koppánytető Sport és Kulturális Egyesület képviselője részt vett az eszköz átvételében, a helyszíni beüzemelésén és segíti az eszköz szükséges karbantartási munkáinak elvégzését.

A Bakonyszentiváni Szabadidő- és Sportegyesület biztosított 1 főt a Pápateszér Jövőjéért Alapítványnak a Pápateszéren 2020. szeptemberében történt zöldfelület karbantartásához.

Rövid Ellátási Láncnak tagja vagyok

-

Munkahelyre felvett fiatalok száma

NR

Vállalkozóvá vált fiatalok száma

NR

Környezetében újonnan létrejött formális és informális közösség megnevezése, tevékenysége

NR

Funkciójában akadályozott személyek (fogyatékos) jelentős állapotjavulása

NR

 

A vállalt további feltételek teljesítésének leírása: A fejlesztés a kedvezményezett pápai járásban valósult meg. Az eszközöket a LEADER térségi székhelyű ANDL Kft-től (székely Pápa) vásároltuk meg. Az Alapítvány képviselője a későbbiek során részt vesz Fórumon vagy műhelymunkán legalább évente egyszer. Évente legalább 3 alkalommal fogunk végezni hátrányos helyzetű személyekkel kapcsolatos tevékenységet.