Nyomtatás

Támogatott neve: Nagyalásony Község Kultúrájáért, Kultúrális Öröksége Megóvásáért Közalapítvány

A projekt címe: Eszközbeszerzés a hagyományok ápolása céljából Nagyalásonyban

Támogatási felhívás címe: Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása

A projekt megvalósításának kezdete: 2020. március 09.

A projekt megvalósításának záró időpontja: 2020.07.20.

A támogatásból felhasznált összeg: 4.984.828,- Ft

A projekt céljának és eredményének bemutatása (szöveges leírás a fejlesztésről, rendezvényről):

A projekt segítségével lehetőséget kívántunk teremteni a kulturális és hagyományőrző, illetve közösségépítő tevékenységek erősítéséhez. Célunk, hogy a településen élő hagyományos népi ételek elkészítését megtanítsuk a fiatalabb korosztálynak. A beszerzett eszközökkel a település civil szervezetei, felnőtt lakossága, nyugdíjas klubok, gasztrokulturális alkalmak, rendezvények, egyéb közösségi tevékenységek során lehetőséget teremtünk arra, hogy a helyi lakosok is megismerkedhessenek a régi hagyományos ételek elkészítésével. A helyi közösségek kohéziójának erősítésével lehetőséget teremtünk arra, hogy az interakciók erősödjenek, illetve az alulról szerveződő kezdeményezések működésének keretei megfelelőek legyenek a közösségek megerősítésével.

Ennek érdekében a fejlesztést két részletben valósítottuk meg. Az első mérföldkőig megvásároltuk az alábbi eszközöket:

A második, záró mérföldkőig pedig az alábbiak kerültek beszerzésre:

Marketing keretében a 70 db kulcstartó és 70 db hűtőmágnes készült el.

 

Rendezvényen részt vevők száma: NR

 

További adatok, információk:

A kérelem benyújtását megelőző naptári évben a foglalkoztatottak átlaglétszáma

0

Beszámoló benyújtásakor a foglalkoztatottak létszáma

0

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termék bemutatásával, értékesítésével történő részvétel helye, időpontja, résztvevő neve

-

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban pénzben vagy természetben támogatott a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó intézményt, civil szervezetet, egyházat (támogatott neve, címe, támogatás összege vagy formája, dátum)

-

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban megvalósult együttműködés rövid bemutatása együttműködő partner nevének megjelölésével

Nagyalásony Község Kultúrájáért Közalapítvány 2019 évben részt vett a gyereknapok, falunapok, idősek napja és mikulás napok, mézeskalács verseny szervezésében, lebonyolításában, a felszolgált ételek elkészítésében, 2020 évben forraltbor főző versenyen. A jövőben rendelkezésre bocsátja a főzéshez és felszolgáláshoz szükséges eszközöket.

Nagyalásony Község Önkormányzata a beruházás megvalósítási időszakában megelőlegezte az eszközök megvásárlásához szükséges összeget, a későbbiekben támogatja a főzőtér kialakítását, és annak berendezését, tárolja az eszközöket. A Polgárőr- és Sportegyesület a megvalósítási időszakban segítséget nyújtott a beszerzett bútorok átvételében, tárolási helyen történő elhelyezésében. A „Hír a Miénk” Egyesület, Somlóvecse Község Önkormányzat és Vid Község Önkormányzat a beruházás és megvalósítás időszakában támogatta a főzőtér kialakítását és annak berendezését, a népi hagyományos ételek elkészítéséhez recepteket gyűjtött annak érdekében, hogy a hagyomány és a hagyományos tradicionális ételek elkészítése fennmaradjon.

 

Rövid Ellátási Láncnak tagja vagyok

-

Munkahelyre felvett fiatalok száma

NR

Vállalkozóvá vált fiatalok száma

NR

Környezetében újonnan létrejött formális és informális közösség megnevezése, tevékenysége

NR

Funkciójában akadályozott személyek (fogyatékos) jelentős állapotjavulása

NR

 

A vállalt további feltételek teljesítésétnek leírása: A fejlesztés a komplex programmal rendelkező devecseri járásban valósult meg. Az eszközöket a LEADER térségi székhelyű Doroti Pack Kft. (8558 Csót, Rákóczi utca 74.) és a Meister-Holz Kft. (8500 Pápa, Juhar utca 5.) cégektől vásároltuk meg. Az alapítvány képviselője a későbbiek során részt vesz Fórumon legalább évente egyszer.