Nyomtatás

Támogatott neve: Apácatorna Község Önkormányzata

A projekt címe: Értékkel bíró helyi és térségi rendezvények támogatása

Támogatási felhívás címe: Falunap Apácatornán

Helyszín: Apácatorna Művelődési Ház 145/1. hrsz.

Célcsoport: Apácatorna község fiatal-, felnőtt-, és időskorú lakossága

A projekt megvalósításának kezdete: 2020. július 18.

A projekt megvalósításának záró időpontja: 2020. július 18.

A támogatásból felhasznált összeg: 488.100 Ft

A projekt céljának és eredményének bemutatása (szöveges leírás a fejlesztésről, rendezvényről):

A település lakóinál a közösségépítés előmozdítása, több generáció bevonása a programokba, társasági kapcsolatok erősítése. A nehezebb körülmények között élők számára könnyen hozzáférhető és tartalmas programokat biztosítottunk. A rendezvény tematikájában központi helyen állt a helyi és népi kultúra megismertetése, illetve a hagyományok ápolása, amelyet kiegészítettek a kézműves foglalkozások, illetve a helyi termékek bemutatása az érdeklődőknek.

 

Rendezvényen részt vevők száma: 120 fő

 

További adatok, információk:

 

A kérelem benyújtását megelőző naptári évben a foglalkoztatottak átlaglétszáma

3

Beszámoló benyújtásakor a foglalkoztatottak létszáma

3

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termék bemutatásával, értékesítésével történő részvétel helye, időpontja, résztvevő neve

 

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban pénzben vagy természetben támogatott a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó intézményt, civil szervezetet, egyházat (támogatott neve, címe, támogatás összege vagy formája, dátum)

 

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban megvalósult együttműködés rövid bemutatása együttműködő partner nevének megjelölésével

 

Rövid Ellátási Láncnak tagja vagyok

 

Munkahelyre felvett fiatalok száma

 

Vállalkozóvá vált fiatalok száma

 

Környezetében újonnan létrejött formális és informális közösség megnevezése, tevékenysége

 

Funkciójában akadályozott személyek (fogyatékos) jelentős állapotjavulása

 

 

A vállalt további feltételek teljesítésétnek leírása:

A rendezvényen több, különböző stílusú fellépések szervezésével a lakosság eltérő igényeinek történő megfelelés volt a cél. A hagyományőrző, népi kulturális programok előtérbe helyeztük Helyi termelők népszerűsítése: Marcalmenti Szociális Szövetkezet Nagypirit zöldségfeldolgozás, Pusztán Kézműves Sajtműhely Nagypirit kézműves sajtok készítése, Marton Zsolt Somlóvásárhely őstermelő termelői méz előállítása, Tóth Márton Tüskevár fazekasság, mint hagyományőrző mesterségek ismerkedhetett meg a lakosság. A fellépők között a népi hagyományok és kultúra felidézésére a Lyra énekkar Somlóvásárhely népdalokból, a Tornaparti dalkör Apácatorna nótacsokorból álló műsora szolgált, a további fellépőktől az operett /Palotás Ágnes/, a retro party /Csillag Musical társulat/, musical / Dal-ma zenés színpad/ illetve táncdalok /Zámbóné Farkas Nóra/ elevenedtek meg. Vidám, amatőr bábjáték / Élő Forrás Hunyorgó Bábcsoport Kiscsősz/színesítette a délutánt. A zenés műsorok mellet vacsorát szolgáltunk fel a megjelenteknek. A rendezvény eredményeként a közösségi élet javul, a látogatók sokszínű programokban vehettek részt, és megismerkedhettek a térség helyi értékeivel.