Nyomtatás

Támogatott neve: Bakonyalja Lovas Klub

A projekt címe: Lovasoktatás a hagyományőrzés jegyében

Támogatási felhívás címe: Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.07.29.

A projekt megvalósításának záró időpontja: 2020.06.16.

A támogatásból felhasznált összeg: 4.013.527 Ft

A projekt céljának és eredményének bemutatása (szöveges leírás a fejlesztésről, rendezvényről):

Egyesületünk a projektet két részletben valósította meg. Első körben 2019. évben beszerzésre került a lovas oktatáshoz kapcsolódóan a nyereg a szükséges felszerelésekkel és a lovas akadálypályához szükséges eszközök. Ezen felül a terület karbantartásához szükséges 2 db fűkaszát vásároltuk meg. Második részben 2020. évben került sor az acélvázas rendezvénysátor megvásárlására, melyet tudunk használni a különböző rendezvényeken is és az oktatás során is. A megvásárolt eszközök nagyban segítik az oktatási tevékenységünket, ráadásul most már időjárástól függetlenül is tudunk oktatást, képzést tartani. A fejlesztés során így javultak az oktatási, képzési lehetőségeink. Ezen felül természetesen évente több alkalommal is biztosítjuk az együttműködő partnereknek, hogy a rendezvényeiken bemutatót tartsunk, megfelelő szakember felügyelete mellett az érdeklődők kipróbálhassák a lovaglást, lovas kocsikázást vegyenek igénybe az érdeklődök.

A fejlesztéshez kapcsolódóan 2020. évben készültek el a tevékenységünket népszerűsítő szórólapok is.

 

 

Rendezvényen részt vevők száma: NR

 

További adatok, információk:

A kérelem benyújtását megelőző naptári évben a foglalkoztatottak átlaglétszáma

0

Beszámoló benyújtásakor a foglalkoztatottak létszáma

0

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termék bemutatásával, értékesítésével történő részvétel helye, időpontja, résztvevő neve

-

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban pénzben vagy természetben támogatott a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó intézményt, civil szervezetet, egyházat (támogatott neve, címe, támogatás összege vagy formája, dátum)

Egyesületünk – a korábbi évek hagyományának megfelelően – 2019. évben is támogatta természetben a Csóti Óvodát azzal, hogy az óvodások ballagásán lovas felvonulás keretében, lovaskocsikkal szállította az óvodásokat.

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban megvalósult együttműködés rövid bemutatása együttműködő partner nevének megjelölésével

A Csót Polgárőr Egyesület 2019. évben segítette a terület karbantartását, illetve a 2020.06.20-ai és 2020.07.04-ei rendezvényen segítettek a lebonyolításban, látogatók parkolásának irányításában, cserébe tavaly év végén a területünkön tartották a záró rendezvényüket, illetve az idei évben – immár a sátor segítségével – ismét itt lehet a rendezvényük.

A Pápateszéri Lovas Szakosztállyal egyeztettük a beszerzésre kerülő akadálypálya elemeket, illetve azoknak az általunk használt területen való időszakos felállításával kapcsolatos szakmai elképzeléseket, hogy a lehető legmegfelelőbben kerüljenek kihelyezésre az oktatáshoz. Egyesületünk segíti a Pápateszéren hamarosan megtartásra kerülő rendezvény szakmai előkészítését és részt vesz a rendezvényen.

A Bakonyalja Bt. segített a 2020.06.20-ai rendezvény előtt a terület karbantartásában és a rendezvénysátor felállításában, cserébe 2019. év végén a területen tartotta a rendezvényét, melyet az idei évben is biztosítunk, immár a rendezvénysátor segítségével.

A Csótért Alapítvány 2020. évben segítette a területen a fűnyírást, egyesületünk tagja pedig segítette a fűnyíró eszköz beüzemelését, illetve annak használatát. A későbbiekben pedig lehetőséget biztosítunk rendezvény tartására a területen, a sátor igénybevételével.

A Koppánytető Sport és Kulturális Egyesület képviselője segítette a 2020.07.04-ei rendezvény szakmai előkészítését, cserébe a rendezvényen kipróbálhatták a beszerzett eszközöket és az akadálypályát.

Csót Község Önkormányzata biztosítja a területet az Egyesület számára, illetve segítette a sátor beszerzésének az előfinanszírozását, cserébe Egyesületünk részt vett a 2019. évi önkormányzati rendezvény szervezésében, illetve majd a 2020. évi szervezésében is, melyhez a sátrat is biztosítjuk.

Rövid Ellátási Láncnak tagja vagyok

NR

Munkahelyre felvett fiatalok száma

NR

Vállalkozóvá vált fiatalok száma

NR

Környezetében újonnan létrejött formális és informális közösség megnevezése, tevékenysége

 

Funkciójában akadályozott személyek (fogyatékos) jelentős állapotjavulása

NR

 

A vállalt további feltételek teljesítésének leírása: A fejlesztés a kedvezményezett pápai járásban valósult meg. Az egyesület képviselője a későbbiek során részt vesz az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon legalább évente egyszer. Egyesületünk a jövőben is támogatni fog hátrányos helyzetű személlyel foglalkozó intézményt, civil szervezetet vagy egyházat; továbbá évente legalább 3 alkalommal tart fellépést, vagy előadást, vagy képzést/oktatást.