Nyomtatás

Támogatott neve: Soós Géza Lászlóné őstermelő

A projekt címe: Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása. Mezőgazdasági termelés fejlesztés

Támogatási felhívás címe: Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása

A projekt megvalósításának kezdete: 2019. május 21.

A projekt megvalósításának záró időpontja: 2020. május 28.

A támogatásból felhasznált összeg: 4.999.999 Ft

A projekt céljának és eredményének bemutatása (szöveges leírás a fejlesztésről, rendezvényről):

A gazdálkodás költséghatékonyabbá tétele érdekében a termény- és műtrágya rakodásához beszerzésre került egy Bobcat S570-es eszköz. Az eszköz megkönnyíti a mindennapi munkavégzést. Sokat segít a magtárban a gabonarakodásban, pótkocsira felrakodásban, illetve az arról történő lerakodásban, ömlesztett műtrágya szóróra történő felrakásában. Ezen felül használni tudjuk a gazdaság területén az egyéb munkálatok elvégzésében is.

A pályázat keretében ezen felül elkészült egy szórólap, amivel népszerűsíteni tudom tevékenységemet.

 

Rendezvényen részt vevők száma: NR

 

További adatok, információk:

A kérelem benyújtását megelőző naptári évben a foglalkoztatottak átlaglétszáma

3

Beszámoló benyújtásakor a foglalkoztatottak létszáma

3

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termék bemutatásával, értékesítésével történő részvétel helye, időpontja, résztvevő neve

Soós Géza László

Ugod, 2019. december 9.

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban pénzben vagy természetben támogatott a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó intézményt, civil szervezetet, egyházat (támogatott neve, címe, támogatás összege vagy formája, dátum)

Lovászpatona Római Katolikus Plébánia részére 10.000 Ft támogatás utalása 2019.12.20-án

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban megvalósult együttműködés rövid bemutatása együttműködő partner nevének megjelölésével

2019. évben együttműködtem Melkovics Károlynéval, akinek segítettem az erdőgazdálkodásban gyökérszaggatásban, tuskózásban és sarjkezelésben, 2020-ban pedig a megvásárolt Bobcat eszközzel segítettem a termény rakodásában, műtrágya szórásban, rakodásban. Cserébe Melkovics Károlyné 2019. évben segített a lucerna kaszálásában.

2019. évben együttműködtem továbbá Soós Anita őstermelővel, akinek az erdőgazdálkodásban segítettem gyökérszaggatásban, tuskózásban és sarjkezelésben. 2020. évben pedig a Bobcat rakodóval segítettem a mezőgazdasági termény rakodásban, műtrágya szórásában és rakodásban, rotációs talajművelésben. Cserébe Soós Anita 2019. évben segített a lucerna rendsodrásában, bálázásra való előkészítésében.

Rövid Ellátási Láncnak tagja vagyok

 

Munkahelyre felvett fiatalok száma

NR

Vállalkozóvá vált fiatalok száma

NR

Környezetében újonnan létrejött formális és informális közösség megnevezése, tevékenysége

NR

Funkciójában akadályozott személyek (fogyatékos) jelentős állapotjavulása

NR

 

A vállalt további feltételek teljesítésének leírása: