Nyomtatás

Támogatott neve: Bakonyalja Bt.

A projekt címe: Eszközbeszerzés a Bakonyalja Bt-nél

Támogatási felhívás címe: Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.01.07

A projekt megvalósításának záró időpontja: 2020.05.18

A támogatásból felhasznált összeg: 4 152 749 Ft

A projekt céljának és eredményének bemutatása (szöveges leírás a fejlesztésről, rendezvényről):

 

Jelen projekt keretében a vállalkozás a következő eszközöket szerezte be:

  1. Alkatrész gyártáshoz kapcsolódó kéziszerszámok az alábbiak szerint:
  1. Az alkatrész gyártáshoz kapcsolódó BOMAR workline 510. 350 DG típusú szalagfűrész gép.

 

  1. Az alkatrész tervezéshez szükséges számítástechnikai munkaállomás, szünetmentes tápegységgel és WIFI ponttal.

 

  1. 320 db. szórólap.

 

Az eszközök a vállalkozás versenyképességét, a marketing eszközök a cég láthatóságát növelték.

 

Rendezvényen részt vevők száma: nem releváns

 

További adatok, információk:

A kérelem benyújtását megelőző naptári évben a foglalkoztatottak átlaglétszáma (2017)

3 fő

Beszámoló benyújtásakor a foglalkoztatottak létszáma

3 fő

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termék bemutatásával, értékesítésével történő részvétel helye, időpontja, résztvevő neve

2019.12.09. SMB LEADER fórum, Ugod

Résztvevő neve: Pallang Sándor

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban pénzben vagy természetben támogatott a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó intézményt, civil szervezetet, egyházat (támogatott neve, címe, támogatás összege vagy formája, dátum)

Támogatott neve: Csóti Csodavilág Óvoda

Címe: 8558 Csót, Rákóczi utca 6.

Támogatás összege vagy formája: 30 000 Ft

Dátum: 2019.12.19

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban megvalósult együttműködés rövid bemutatása együttműködő partner nevének megjelölésével

 nem releváns

Rövid Ellátási Láncnak tagja vagyok

nem

Munkahelyre felvett fiatalok száma

nem releváns

Vállalkozóvá vált fiatalok száma

nem releváns

Környezetében újonnan létrejött formális és informális közösség megnevezése, tevékenysége

nem releváns

Funkciójában akadályozott személyek (fogyatékos) jelentős állapotjavulása

nem releváns

 

A vállalt további feltételek teljesítésétnek leírása:

 

  1. Az eszközbeszerzés esetén a támogatható költségek együttes értékének legalább 50%-a  LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozástól kerül beszerzésre – teljesült.
  2. A pályázó vagy képviselője, munkavállalója részt vett a HFS elkészítésében projektgyűjtő adatlap, kérdőív beküldésével, fejlesztési elképzelés személyes vagy telefonos egyeztetésével, műhelymunkán való részvétellel, vagy részt vett a 2015.09.29. napjától a kérelem benyújtásáig megtarásra került Fórumon – teljesült.
  3. A pályázó, képviselője vagy munkavállalója vállalja, hogy a fenntartási időszakban évente legalább egy alkalommal részt vesz az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, vagy a támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termékének bemutatásával, értékesítésével- teljesült és fenntartási időszakban folyamatos.
  4. A fejlesztés legalább 3 szervezettel együttműködésben valósul meg- nem releváns.