Nyomtatás

Támogatott neve: Csótért Alapítvány

A projekt címe: Fűnyíró gép beszerzése Csótért Alapítványnál

Támogatási felhívás címe: Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása

A projekt megvalósításának kezdete: 2019. 12. 20.

A projekt megvalósításának záró időpontja: 2020. április 14.

A támogatásból felhasznált összeg: 4.909.565 Ft

A projekt céljának és eredményének bemutatása (szöveges leírás a fejlesztésről, rendezvényről): A projekt célja Csótért Alapítvány fejlesztése 1 db EVERUN Kommunális munkagép beszerzése zúzókaszával. A beszerzendő gép segítségével Csót Község Önkormányzattal, Ugodi Sportegyesülettel, Bakonyalja Lovas Klubbal, Csót Római Katolikus Plébániával, és Mogetiana Egyesülettel együttműködésben elvégzik a területükön található fű- és aljnövényzet nyírását, parlagfű mentesítését. A várható eredmény a településkép javulása, az itt élők életminőségének javítása, lakosság megtartása, illetve a turisztikai vonzerő javítása.

A projekt megvalósítása során beszerzésre került a pályázatban szereplőtől eltérően - mert szükséges nagyobb motorteljesítményű, nagyobb rakodási magasságú, szélesebb eszköz – az új árajánlatokból kiválasztott munkagép, mely segítségével az együttműködési megállapodásban megfogalmazott célok elérése lehetővé vált, azokat együttműködő partnerek folyamatosan a jelentkező igényeknek megfelelően használják:

            EVERUN ER 12 Kommunális munkagép zúzókasza.

Marketing tevékenység keretében 300 db A/5 méretű szórólap készült el.

 

Rendezvényen részt vevők száma: NR

 

További adatok, információk:

A kérelem benyújtását megelőző naptári évben a foglalkoztatottak átlaglétszáma

0

Beszámoló benyújtásakor a foglalkoztatottak létszáma

0

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termék bemutatásával, értékesítésével történő részvétel helye, időpontja, résztvevő neve

-

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban pénzben vagy természetben támogatott a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó intézményt, civil szervezetet, egyházat (támogatott neve, címe, támogatás összege vagy formája, dátum)

Csóti Csodavilág Óvoda támogatása 2019. december 19-én átutalt 30.000,- forint összeggel.

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban megvalósult együttműködés rövid bemutatása együttműködő partner nevének megjelölésével

Csótért Alapítvány biztosítja az eszközt az együttműködő szervezetek területeinek nyírásához.

A Lovas Klub részt vett az eszköz beüzemelésében, segítséget nyújt az üzemeltetéséhez, a MOGETIANA Egyesület rovásírást oktatott, az Önkormányzat részt vett az eszköz beüzemelésében és karbantartásában, előre egyeztetett időpontban alkalmazottat biztosít az üzemeltetéséhez, az Ugodi SE előre egyeztett időpontban biztosít egy személyt az eszköz üzemeltetéséhez, a Csóti Római Katolikus Plébánia segít felmérni azokat a hátrányos helyzetű lakosokat, ahol az Alapítvány fűnyírást végez.

 

 

Rövid Ellátási Láncnak tagja vagyok

NR

Munkahelyre felvett fiatalok száma

NR

Vállalkozóvá vált fiatalok száma

NR

Környezetében újonnan létrejött formális és informális közösség megnevezése, tevékenysége

 

Funkciójában akadályozott személyek (fogyatékos) jelentős állapotjavulása

NR

 

A vállalt további feltételek teljesítésétnek leírása: A fejlesztés a kedvezményezett pápai járásban valósult meg. Az eszközt a LEADER térségben telephellyel (8500 Pápa, Győri út 8.) rendelkező AGROMASTER Kft. cégtől vásároltuk meg. Az alapítvány képviselője a későbbiek során részt vesz az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon legalább évente egyszer. Csótért Alapítvány a jövőben is támogatni fog hátrányos helyzetű személlyel foglalkozó intézményt, civil szervezetet vagy egyházat; továbbá évente legalább 3 alkalommal végez hátrányos helyzetű személyek segítésével kapcsolatos tevékenységet.