Nyomtatás

Támogatott neve: Bakonyjákói Íjász- és Hagyományőrző Egyesület

A projekt címe: Nagy íjászaink nyomában Bakonyjákón

Támogatási felhívás címe: Közösségi célú eszközbeszerzés

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.08.01.

A projekt megvalósításának záró időpontja: 2019.08.29.

A támogatásból felhasznált összeg: 2.600.087 Ft

 

A projekt céljának és eredményének bemutatása (szöveges leírás a fejlesztésről): A Bakonyjákói Íjász- és Hagyományőrző Egyesület kifejezett célja az íjászat minden formájának felkarolása, az íjászat gyakorlásának a modem ember életvitelébe való beillesztése. A projekt megvalósítása hozzájárul a történelmi és kulturális örökség megőrzéséhez, átadásához, a közösség tagjainak aktivizálásához, a felelősségvállalás és együttműködési készség erősítéséhez. Szakképzett edzőink tudására, tapasztalatára támaszkodva egy új lehetőséget, szolgáltatást kívánunk nyújtani a helyieknek és a környező településen élők részére is. Az oktatáson és edzéseken kívül a civil szervezetekkel együttműködve a közeli rendezvényeken is bemutatkozunk és az új eszközökkel kipróbálási, megtapasztalási lehetőséget biztosítunk, oktatást vállalunk, mindent megteszünk, hogy jó élményt nyújtsunk az íjászat felé fordulóknak.

A támogatás segítségével a kitűzött céljainkhoz sikerült megvásárolni az elsődlegesen szükséges eszközöket: fából készült gyakorló reflexíjakat, versenyzésre alkalmas minőséget elérő ún. csigás íjakat és versenyíj karokat, alapszintűtől a versenyzési szintig használható karbon nyílvesszőgarnitúrákat, az íjászat folytatásához szükséges kiegészítő- és az íjász védelmét szolgáló felszereléseket, műanyag szivacsból készült vesszőfogókat, háromdimenziós mű célállatokat, zárt térben (pl.: tornatermi) gyakorláshoz szükséges vesszőfogó hálót, illetve a vesszőfogókra rögzíthető lőlapgarnitúrákat. Marketing tevékenységként az egyesületünket bemutató füzeteket készíttettünk.

 

Rendezvényen részt vevők száma: NR fő

 

További adatok, információk:

A kérelem benyújtását megelőző naptári évben a foglalkoztatottak átlaglétszáma

-

Beszámoló benyújtásakor a foglalkoztatottak létszáma

-

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termék bemutatásával, értékesítésével történő részvétel helye, időpontja, résztvevő neve

-


-

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban pénzben vagy természetben támogatott a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó intézményt, civil szervezetet, egyházat (támogatott neve, címe, támogatás összege vagy formája, dátum)

2019. július 20-án a Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület kertai telephelyén tartottunk íjászati bemutatót. A felkérésnek megfelelően játékos bemutatóval sikerült a gyerekeknek örömet okoznunk. A bemutató végeztével lőlapokat ajándékoztunk az egyesületnek.

 

A kérelem benyújtása és a beszámoló benyújtása közötti időszakban megvalósult együttműködés rövid bemutatása együttműködő partner nevének megjelölésével

2018.09.29-én szombaton a Bakonyjákó Község Önkormányzata felkérésére a szokásos éves Őszköszöntő rendezvényükön íjászati bemutatót vállalt egyesületünk, melynek része volt a különböző íjtípusok kipróbálása, íjászati gyakorlási lehetőség biztosítása és egész napos volt az íjászati alapok oktatása. Az oktatást 8 fővel vállaltuk és hajtottuk végre.

Rövid Ellátási Láncnak tagja vagyok

NR

Munkahelyre felvett fiatalok száma

NR

Vállalkozóvá vált fiatalok száma

NR

Környezetében újonnan létrejött formális és informális közösség megnevezése, tevékenysége

NR

Funkciójában akadályozott személyek (fogyatékos) jelentős állapotjavulása

NR

 

A vállalt további feltételek teljesítésének leírása:

Már a beszerzés időszakában is együttműködtünk a táblázat szerinti szervezetekkel. A fenntartási időszakban 5 szervezettel fogunk együttműködni a pályázathoz csatolt megállapodások szerint. A jövőben évente legalább 3 képzés, oktatás kerül megtartásra a vásárolt eszközzel. A beszerzés az eredeti ajánlatnak megfelelően a LEADER térséghez tartozó, Pápán működő vállalkozástól valósult meg. A fejlesztés a kedvezményezett pápai járásban található Bakonyjákó településen történt. Évente legalább egy fórumon, műhelymunkán részt fogunk venni. A vállalásnak megfelelően a jövőben évente támogatunk hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó szervezetet természetben vagy pénzben.