Nyomtatás

Támogatott neve: Adászteveli Sportegyesület

A projekt címe: Az Adászteveli SE fűnyírótraktor beszerzése

Támogatási felhívás száma, címe: VP6-19.2.1.-77-4-17, „Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása”

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. március 28.

A projekt megvalósításának záró időpontja: 2019. május 03.

Az elnyert támogatás összege: 2.552.828 Ft

A projekt céljának és eredményének bemutatása:

Az Adászteveli Sportegyesület sikeres pályázatot nyújtott be a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Akciócsoporthoz fűnyíró traktor beszerzése céljából. A Közreműködő szervezet a Támogatói okiratot 2019. március 21-i keltezéssel postázta. Az egyesület 2 552 828 Ft, azaz kettőmillió-ötszázötvenkettőezer-nyolcszázhuszonnyolc forint összegű vissza nem térítendő támogatásra lett jogosult. Az elnyert támogatási összegből az alábbi eszközök beszerzése történt:

A pályázattal esztétikus, sportolásra alkalmas környezet kialakítása volt a célunk. Az eszközzel az egyesület a labdarúgó pályát és közvetlen környezetét tudja karbantartani. A sportpálya a sporteseményeken kívül falunapi rendezvényeknek, egyéb családi-baráti programoknak is helyt ad.

Az egyesület a traktorral térítésmentesen besegít a település közterületeinek rendbetételébe, karbantartásába, ide értve a hatékonyabb parlagfű mentesítést is.

A helyi önkormányzattal és civil szervezetekkel együttműködési megállapodásban foglaltakban vállalt feladatokat elvégzi (gépi fűnyírás).

Továbbá marketing tevékenységet (plakát, szórólap) és a kötelező nyilvánosság biztosítását valósítottuk meg.